Lessen

    
  Afbeelding invoegen
  
 
Algemene informatie over de lessen:
 
 
Mijn lessen worden gegeven in een ontspannen en gezellige sfeer. Doordat ik in kleine groepen werk, kan iedereen op zijn eigen niveau starten. We bespreken het werk dat je wilt maken en ik zal je dan aangeven met welke klei en met welke opbouwtechniek er gewerkt kan worden.
Wanneer het werk dat je gemaakt hebt voldoende is gedroogd wordt het gestookt in de keramiekoven op zo'n 1020C.  Daarna kun je het glazuren. Dit gebeurt voor mijn leerlingen altijd met een Mayco glazuur. Dit is een veilig glazuur dat een betrouwbaar eindresultaat geeft. Na het glazuren wordt het werk nogmaals gestookt. Ditmaal op een temperatuur van 1060C, 1140C of 1240C, de uiteindelijke temperatuur hangt af van het doel van het werkstuk.
 
In mijn atelier kan alleen les gegeven worden in handvormen. 
 
Prijzen:  

prijs per les
prijs per 5 lessen
prijs per 10 lessen
prijs eindresultaat

 
€ 22,50
€ 110,-
€ 200,- 
€ 4,- per kilo eindproduct 

 

 
De lesprijzen zijn inclusief materialen, koffie, thee en wat lekkers, deskundige begeleiding en natuurlijk een hoop gezelligheid. Daarnaast wordt er gewerkt met speciaal Mayco glazuur, dit is een veilig glazuur met een betrouwbaar eindresultaat.  Na de laatste stook wordt het eindresultaat gewogen en afgerekend. Ik reken een prijs van €4,- per kilo eindproduct. Sommige mensen maken weinig en klein werk en anderen juist weer veel en groot werk.  
 
 
LESDATA: 2018
 
Ik geef les op:
Woensdagochtend     9.30 - 12.00 uur
Woensdagavond      19.30 - 22.00 uur
Donderdagochtend     9.30 - 12.00 uur
Donderdagmiddag    13.30 - 16.00 uur
 
Om gezondheidsredenen zullen de donderdaglessen per 1 september komen te vervallen.
 
 
Kerstvakantie t/m 7-1 
Voorjaarsvakantie 24-2 t/m 4-3
Meivakantie 28-4 t/m 6-5
Zomervakantie 1-6 t/m 9-9
Herfstvakantie 20-10 t/m 28-10
Kerstvakantie 17-12 t/m 6-1-2019
  
 Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen Afbeelding invoegen