Joyandart CV

 

2016/2017 extra leer jaar handvormen SBB

Augustus 2015 Kunstroute Zoutelande

Januari 2015 expositie Oudheidkamer Ridderkerk

vanaf 2013 deelname kunstroute Ridderkerk

2011/2013 Keramiekopleiding SBB Gouda